برای دریافت لیست تجهیزات و هزینه ها لطفا با شماره 09194184692 در ارتباط باشید.